048 414 15 04 Turn on Javascript!
Sme firma s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti výroby oceľových konštrukcií, dopravných a priemyselných stavieb.

Oceľové konštrukcie

Typy dodávaných oceľových konštrukcií

Podľa tvaru a rozmeru použitého materiálu, alebo spôsobu výroby existujú tieto základné typy oceľových konštrukcií:

 • rámové konštrukcie
 • priehradové konštrukcie
 • zvárané konštrukcie
 • ostatné špecifické konštrukcie

Možnosti použitia oceľových konštrukcií

Oceľové konštrukcie majú široké spektrum využitia vo výrobných aj nevýrobných odvetviach národného hospodárstva.

Použitie v rámci výrobných odvetví:

 • priemyselné haly
 • výrobné haly
 • skladové haly
 • poľnohospodárske objekty
 • mosty a časti cestnej infraštruktúry
 • protihlukové steny
 • technologické konštrukcie a plošiny
 • žeriavové dráhy
 • oceľové stĺpy a stožiare

Použitie v rámci nevýrobných odvetví:

 • nákupné centrá
 • športové haly
 • telocvične
 • parkovacie domy
 • administratívne budovy
 • obchodné prevádzky
 • servisy a autodielne
 • autosalóny

Oceľ ako stavebný materiál

Oceľ je najpoužívanejší konštrukčný materiál. Existujú materiály tvrdšie, pevnejšie, odolnejšie, žiaruvzdornejšie. Ale žiadny z nich nemá také vyvážené vlastnosti ako sú tvrdosť, pružnosť, pevnosť, jednoduchosť obrábania a recyklovania. Nijaký iný materiál (s danými mechanickými a pevnostnými vlastnosťami) sa nedá tak dobre obrábať a tvarovať.

Prednosťou konštrukčnej ocele je jej homogenita a možnosť veľkej tvarovej variability pri zachovaní vysokej výrobnej presnosti. 

Hlavnou výhodou využitia oceľových konštrukcií je ich vysoká pevnosť vzhľadom k hmotnosti. Preto majú oceľové konštrukcie široké využitie v priemyselnej výstavbe, kde je kladený vysoký dôraz predovšetkým na presnosť, rýchlosť postupu montáže s minimom technologických prestávok, odstránenie sezónnosti, adaptibilita a možnosť ich rekonštrukcie.

Nezabúdajme ani na otázku životného prostredia. Oceľové konštrukcie, ako aj odpadový materiál z nich, je takmer na 100% recyklovateľný, čo tvorí zásadnú hodnotu pri otázke udržateľného rozvoja.

Navrhovanie oceľových konštrukcií

Kvalitné projekty a technicky progresívne riešenia sú pre firmu Stavomontáže, Kovo-Sklo s.r.o. štandardom. Zaisťujeme návrh oceľovej konštrukcie podľa požiadaviek investora. Kladieme dôraz na dodržanie noriem kvality tak, aby boli konštrukcie navrhnuté čo najekonomickejšie, s dostatočnou pevnosťou a s čo najväčšou estetickou pridanou hodnotou.

Oceľové konštrukcie navrhujeme vo všetkých stupňoch projektovej dokumentácie. Súčasťou odbornej podpory je aj návrh pomocných konštrukcií a technologický postup výstavby. Riešime nielen konečný tvar oceľových konštrukcií, ale často aj náročný a komplikovaný postup montáže, zdvíhania a manipulácie s ťažkými a veľkými dielmi.

Zabezpečujeme tiež znaleckú a konzultačnú činnosť.

Rozmerový návrh a nadimenzovanie konštrukcie vychádza zo statických výpočtov autorizovaného statika. Výpočty sa prevádzajú na základe platných noriem a eurokódov, pri zohľadnení požadovaného zaťaženia navrhovanej konštrukcie, snehových oblastí a zaťažení vetrom. Autorizovaný statik pomocou statického výpočtu navrhne rozmery všetkých častí a prvkov konštrukcie tak, aby bola schopná preniesť požadované zaťaženia s predpísanou bezpečnosťou, počas celej životnosti stavebnej konštrukcie.

Výrobná a montážna dokumentácia je vypracovaná podľa statického výpočtu konštrukcie. Používajú sa na to vyvinuté 3D programy Tekla Structures alebo Advance Steel. Pomocou týchto programov sú vygenerované prehľadné výkresy celej konštrukcie, jednotlivých dielcov, montážnych spojov a nakoniec zoznamy potrebného materiálu.

Výkresy potom slúžia počas celého procesu výroby a montáže konštrukcií. Začína sa to objednaním hutníckeho, spojovacieho a kotviaceho materiálu. Následne sa podľa nich vyrábajú jednotlivé dielce. A nakoniec sa prevedie montáž oceľovej konštrukcie priamo na stavbe.

Výroba oceľových konštrukcií

V našom závode v Banskej Bystrici zabezpečujeme výrobu všetkých druhov oceľových konštrukcií. Vlastnú výrobu máme od založenia spoločnosti. Neustále sa snažíme rozvíjať výrobný program a zvyšovať výrobné kapacity. Naša spoločnosť vlastní všetky potrebné stroje na zrealizovanie väčšiny typov oceľových konštrukcií. Nakupujeme nové technológie, dbáme na kvalitu a presnosť prevedenia.

Výroba oceľových konštrukcií je riadená v súlade s normou EN 1090-1+A1:2001 v triede prevedenia EXC2 alebo EXC3. Pri výrobe sa dodržiavajú schválené technologické a zváracie postupy. Naši zamestnanci sú držiteľmi potrebných odborných certifikátov a osvedčení.

Kvalita výroby je monitorovaná podľa kontrolných a skúšobných plánov schválených štátnymi normami a predpismi.

Montáž oceľových konštrukcií

Montáž oceľových konštrukcií prevádzajú montážni pracovníci našej spoločnosti, prípadne nami overené a vybrané externé montážne skupiny. Všetci montážnici sú spôsobilí a kompetentní vykonávať montážne práce. Absolvovali povinné školenia BOZP, školenia pre práce vo výškach, majú preukazy od zdvíhacích a manipulačných mechanizmov, viazačské a zváracie preukazy.

Kvalitná projektová dokumentácia a dlhoročné skúsenosti týchto pracovníkov zaistia efektívnu výstavbu oceľových konštrukcií s vysokou mierou spoľahlivosti a kvality.

Montáž oceľových konštrukcií sa prevádza pomocou vhodne zvolených zdvíhacích a manipulačných prostriedkov (žeriavy, plošiny...). Rozmery a hmotnosť montovaných častí oceľovej konštrukcie sú určujúce pri výbere typu a únosnosti týchto zariadení. Montáž oceľových konštrukcií oproti iným typom stavebných prác nie je ovplyvnená teplotou vonkajšieho prostredia a preto sa môže prevádzať počas celého roka.

 
 

 

 

Načítávam...