048 414 15 04 Turn on Javascript!
Sme firma s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti výroby oceľových konštrukcií, dopravných a priemyselných stavieb.

Povrchová úprava

Typy povrchovej úpravy

  • antikorózne nátery
  • práškové lakovanie
  • žiarové zinkovanie
  • protipožiarna ochrana

Základná definícia

Povrchová úprava je súhrn technologických procesov ktorými sa mení povrch oceľovej konštrukcie tak, aby sa upravili jeho povrchovo - mechanické vlastnosti (oteruvzdornosť), odolnosť voči prostrediu (korozivzdornosť) alebo dizajn (vzhľadové vlastnosti). Technológie zahŕňajú široké spektrum úprav povrchu - tepelné, chemické, mechanické, nanášanie prídavných vrstiev - termicky, mechanicky, chemicky, elektrochemicky, striekaním náterov a pod.

Vhodnou úpravou povrchu výrobku sa výrazne predlžuje jeho životnosť.

Príprava povrchu

Pred samotnou finálnou povrchovou úpravou je potrebné previesť dokonalé očistenie povrchu oceľových prvkov. Úplne základná príprava povrchu pred povrchovou úpravou je mechanické čistenie alebo brúsenie a následné odmastenie. Najkvalitnejšia a najrozšírenejšia metóda je otryskávanie. Princíp tejto úpravy povrchu spočíva v tom, že vysokotlakové tryskacie zariadenie vrhá vysokou rýchlosťou zrnká zvoleného abrazíva na upravovaný povrch. Pri dopade abrazíva na predmet sú z jeho povrchu uvoľňované skorodované časti, mastnota, staré nátery či iné nečistoty. Tým sa vytvorí vhodný povrch na ukotvenie náterových látok, ktorý má rozhodujúci vplyv na riadnu priľnavosť ochrannej náterovej hmoty. Najštandardnejšou hodnotou používanou pre otryskávanie je hodnota Sa = 2,5.

Antikorózne nátery

Naša spoločnosť využíva na ochranu oceľových konštrukcií metódu vysokotlakového nanášania „mokrých“ náterových hmôt pomocou vysokotlakového zariadenia. Tento systém aplikácie je obzvlášť vhodný pri rozmerovo objemných častiach oceľových konštrukcií.

Podľa prostredia v ktorom bude oceľová konštrukcia umiestnená sa zvolí najvhodnejší typ náterovej hmoty a jeho celková hrúbka. Hrúbka náteru sa pohybuje v rozmedzí od 80 m do 240 m podľa požadovanej koróznej triedy.  To sa dosiahne jedno alebo viacvrstvovými nástrekmi. Mokrým lakovaním tiež vieme dosiahnuť rôzny stupeň lesku podľa zadaných požiadaviek. Používame syntetické, epoxidové, akrylátové alebo polyuretánové náterové látky (jednozložkové, dvojzložkové), všetky od renomovaných výrobcov.

Práškové lakovanie

Práškovanie, resp. laikmi nesprávne označované ako „komaxitovanie“ je najmladšia technológia povrchovej úpravy, ktorá sa dnes bežne využíva. Ide o technológiu, pri ktorej sa práškové náterové hmoty nanášajú striekaním v elektrostatickom poli. Následne sa prášková farba vypaľuje pri teplote 180 – 200°C, kedy dochádza k roztavenie na povrchu výrobku a k vytvoreniu homogénneho náteru. Po vybratí výrobkov z pece a ich vychladnutí na vzduchu je finálny povrch hotový.

Žiarové zinkovanie

Pre oceľové konštrukcie, ktoré sú vystavené poveternostným vplyvom, alebo sú umiestnené v agresívnom prostredí je najvhodnejší spôsob povrchovej úpravy žiarové zinkovanie. Princíp spočíva v ponorení oceľového dielca do vane s taveninou zinku o teplote okolo 450 °C. Na povrchu výrobku dochádza k reakcii ocele a zinku a tým sa vytvorí nepriepustný povlak s dlhodobou životnosťou. Pri žiarovom zinkovaní vzniká dokonalá ochrana celého povrchu dielca, vrátane hrán aj dutín. Nie je potrebná pravidelná údržba ako pri povrchovej úprave nátermi.

Protipožiarna ochrana

Hoci sa oceľ klasifikuje ako nehorľavý materiál, zvýšená teplota pri požiari môže spôsobiť, že stratí niektoré zo svojich pevnostných vlastností, vďaka ktorým je v stavebníctve taká preferovaná. Aby sme tomu zabránili, aplikujeme na oceľové prvky protipožiarny náter podľa stanovenej požiarnej odolnosti. Účinkom ohňa, vplyvom tepla tento náter napeňuje a tým vytvára izolačnú vrstvu na povrchu chránenej ocele, ktorá zabráni prehriatiu ocele na kritickú teplotu počas stanoveného času. Počas neho si oceľová konštrukcia zachováva dostatočné pevnostné charakteristiky a získaný čas je možné využiť na evakuáciu osôb z miesta zasiahnutého požiarom. Protipožiarnymi nátermi sa dosahuje požiarna odolnosť v rozsahu od R15 do R90.

Protipožiarnu ochranu oceľových konštrukcií je možné okrem protipožiarnych náterov riešiť aj protipožiarnou omietkou, ktorá sa ale musí aplikovať až na stavbe na už zmontovanú oceľovú konštrukciu. Ďalšie možnosti sú obmurovanie alebo obloženie oceľových konštrukcií doskovým protipožiarnym obkladom.

 
 

 

 

Načítávam...